Konkurs ofert

05.06.2009

Gmina Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2009.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w poniżej dołączonych dokumentach.