Zabrze przestrzenią rozwoju

Zaproszenie Inkubatora Trzeciego Sektora

04.06.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu serdecznie zaprasza na jednodniowe bezpłatne szkolenie: "Organizacja pozarządowa jako pracodawca w sektorze ekonomii społecznej".

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z możliwościami zatrudniania i obowiązkami organizacji jako pracodawcy, przygotowanie organizacji do prowadzenia prawidłowej dokumentacji kadrowej i płacowej, do prowadzenia dokumentacji ZUS i podatkowej. Kierowane jest do pracowników, wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Szczegółowy program szkolenia:
– praca w organizacji, w aspekcie realizacji celów statutowych;
– praca w organizacji w ramach realizacji usług w obszarze społeczno- gospodarczym;
– praca w organizacji w aspekcie profesjonalizacji działań;
– organizacja jako pracodawca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– prezentacja podstawowych aktów prawnych regulujących zasady zatrudniania pracowników cz.1 (Kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze);
– prezentacja podstawowych aktów prawnych regulujących zasady zatrudniania pracowników cz.2 (Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracodawca jako płatnik podatku PIT);
– prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej cz.1;
– prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej cz. 2;
– prowadzenie dokumentacji ZUS i podatkowej w zakresie pracowników.

Każdy z uczestników otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– catering,
– certyfikat ukończenia szkolenia.

Data i miejsce: 16 czerwca (wtorek), godz. 14.00-20.00; Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu, ul. 3 Maja 91.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt:
telefoniczny 032 278 54 90 lub emailowy: inkubatorzabrze@gmail.com.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.