Zabrze przestrzenią rozwoju

Bezpłatne szkolenie

04.06.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu serdecznie zaprasza na jednodniowe bezpłatne szkolenie: "Prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej".

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z różnicami między działalnością statutową a gospodarczą oraz z obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest kierowane do pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Szczegółowy program szkolenia:
– różnice pomiędzy działalnością statutową odpłatną i nieodpłatną oraz działalnością gospodarczą organizacji pozarządowej (w tym kiedy rozpocząć / prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, a kiedy działalność gospodarczą);
– prezentacja podstawowych aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w NGO;
– analiza możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację pozarządową;
– zmiany rejestrowe organizacji pozarządowych związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
– zmiany w rachunkowości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
– obowiązki podatkowe organizacji prowadzących działalność gospodarczą;
– działalność gospodarcza w organizacji pożytku publicznego.

Każdy z uczestników otrzyma:
– materiały szkoleniowe,
– catering,
– certyfikat ukończenia szkolenia.

Data i miejsce:
18 VI (tj. czwartek), godz. 14.00-20.00;
sala 100, UM Zabrze, ul. Wolności 286.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt:
telefoniczny 032 278 54 90 lub emailowy: inkubatorzabrze@gmail.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.