Informacja o paszportach

29.05.2009

Informujemy, że 12 czerwca w Terenowym Punkcie Paszportowym, z przyczyn technicznych, wnioski paszportowe będą przyjmowane do godz. 12.00.

Można je również składać w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 122 w godz. 07.30 – 15.30.