Powstanie mapa akustyczna Zabrza

26.05.2009

Projekt utworzenia mapy akustycznej Zabrza uzyskał 763 232,00 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Do stworzenia tej mapy – najpóźniej do czerwca 2012 r. – Zabrze zostało zobowiązane ustawą Prawo ochrony środowiska.

Celem projektu jest podjęcie działań ograniczających negatywne skutki oddziaływania ponadnormatywnego hałasu na środowisko i zdrowie mieszkańców. Koncepcja eliminacji zagrożeń nadmiernym hałasem wybranych obszarów miasta zostanie wskazana na podstawie mapy akustycznej w ramach opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem”. Mapa akustyczna umożliwi poprawę kontroli i sprawowania monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym. Opracowanie jej w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego z zintegrowanym miejskim Systemem Informacji o Terenie pozwoli m.in. na bieżące informowanie społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Ponadto, utworzenie mapy akustycznej dla Zabrza będzie wiązało się również z planowaniem lokalizacji przyszłych terenów inwestycyjnych oraz terenów mieszkaniowych wraz z określaniem standardów akustycznych dla tych obszarów.

Planowany koszt całej inwestycji to 897 920,00 zł.