Forum Zarządzania

21.05.2009

Kolejne spotkanie w ramach Forum Zarządzania odbyło się 20 maja w auli Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Wykład pt. „Zarządzanie finansami w korporacji” wygłosiła Maria Wiśniewska, Prezes Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution N.V. Jej przedmówcą był dr Jan Olbrycht, eurodeputowany, który naświetlił problem kryzysu w odniesieniu do funduszy europejskich oraz zamiany prawa unijnego.

Tematem przewodnim referatu Marii Wiśniewskiej był kryzys, który przedstawiła jako nową erę w zarządzaniu. Wysunęła tezy dotyczące przebiegu kryzysu oraz jego konsekwencji zarówno w gospodarce światowej, jak i w portfelu każdego z nas.

Cieszę się, że młodzi ludzie mają możliwość spotkania się i wysłuchania autorytetów w dziedzinie zarządzania – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Maria Wiśniewska to absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz J. L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago. W 1988 roku współorganizowała Wielkopolski Bank Kredytowy, w którym przez sześć lat pełniła funkcję wiceprezesa zarządu. W 1997 roku – Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Powierniczych „Skarbiec” S.A. W latach 1998-2003 – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. W latach 2005-2007 – poseł na Sejm RP V Kadencji. Od 2008 r. – Prezes Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution N.V.

Obecnie jest m. in.: przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Przewodniczącą Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, wiceprezesem Fundacji „Instytut Artes Liberales”.

Przeprowadzona pod jej kierownictwem fuzja czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzacja i wewnętrzna restrukturyzacja Banku, uczyniły go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 roku trafiła na listę 25 Stars of Europe tygodnika „Business Week”.
Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim problematykę przywództwa. Autorka książki „Sceny z życia bankowego”.