Dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

20.05.2009

Cztery zabrzańskie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i przyjęte do dofinansowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków otrzymają:

  1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi na wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz konserwację mocowań krzyży na wieżach kościoła parafialnego,
  2. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa na konserwację drewnianego poddasza kościoła parafialnego,
  3. Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” na remont dachu, remont – konserwację elewacji budynku z konserwacją okien i drzwi zewnętrznych budynku maszynowni z maszyną wyciągową szybu „Maciej”,
  4. Gmina Zabrze na przeprowadzenie prac konserwatorskich (stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewnętrzna) w budynku Dyrekcji Huty Donnersmarck.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wkz.katowice.pl/wnioski_przyjete.pdf