Zabrze przestrzenią rozwoju

Sesja Rady Miejskiej

18.05.2009

18 maja o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,

– wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, dotyczących grupy międzyszkolnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu,

– przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze”,

– wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze w logo Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.,

– zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/01 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia im. św. Kamila, nadawanego zasłużonym dla miasta Zabrze osobom i instytucjom,

– nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej,

– powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim w Zabrzu,

– nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu,

– nadania nazw ulic – ul. Bytomska i ul. Prof. Zbigniewa Religi,

– przebiegu istniejącej drogi powiatowej 8207S ul. Prof. Zbigniewa Religi – ul. Bytomska na terenie miasta Zabrze,

– zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze,

– zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 282c,

– zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Brysza 6,

– wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez MTS – Marketing Trade Service s.c. Bogusław Niedużak, Waldemar Dobrzański 05-500 Piaseczno ul. Tukanów 1B/1 na proporczykach,

– nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu.