Zachęcą do edukacji przez całe życie

11.05.2009

„Edukacja przez całe życie – jest w niej ukryty skarb” – to nazwa projektu, którego celem jest popularyzacja kształcenia przez całe życie oraz zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym. Projekt skierowany jest do osób poszukujących pracy lub pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów CKU i CKP, RODN „WOM” Katowice i firma COMBIDATA Katowice. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Zabrza 26 maja o godz. 10.00, w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95, rozpocznie się konferencja, której celem będzie promowanie kształcenia ustawicznego.

Do udziału w konferencji pragniemy zaprosić przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli wyższych uczelni, przedstawicieli PUP i MOPR, dyrektorów szkół kształcących zawodowo, dyrektorów CKP i CKU z terenu województwa śląskiego oraz zabrzańskich doradców zawodowych – wyjaśnia Ryszard Gruca, dyrektor CKPiU w Zabrzu.