Modernizacja wodociągów

08.05.2009

Postępy prac nad modernizacją wodociągów i kanalizacji w Zabrzu stanowiły temat spotkania, które odbyło się 8 maja w Urzędzie Miejskim.

Uczestnicy skoncentrowali się na realizacji zadania 1, czyli robót w Grzybowicach i Rokitnicy. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprosiła przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt, kierownictwo Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz reprezentantów wykonawcy, a więc Hydrobudowy Polska S.A.

W trakcie spotkania omówiono zakres prowadzonych działań inwestycyjnych, możliwości zmniejszenia ich uciążliwości dla mieszkańców i przewidywany termin zakończenia.

– W dzielnicach Grzybowice i Rokitnica zaawansowanie rzeczowe wynosi 70 proc., a finansowe ponad 50 proc. Planujemy, że prace zostaną ukończone w październiku – stwierdził Damian Pieter, zastępca kierownika JRP.