Zaproszenie do udziału w szkoleniu

07.05.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenie pt. „Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek".

Szkolenie jest kierowane do wolontariuszy, pracowników i członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

DZIEŃ 1:

 • Definicja projektu, co to jest projekt;
 • Program, projekt, wniosek;
 • Standardowe informacje zawarte w wytycznych wnioskodawców;
 • Informacje o źródłach finansowania;
 • Metryczka we wniosku – informacje o organizacji;
 • Analiza problemów/drzewo problemów (wstępna prezentacja + praca warsztatowa w grupach);
 • Analiza problemów/ drzewo problemów/opis problemu/ Cele projektu/ analiza celów/ drzewo celów/ definiowanie rezultatów projektu (cd. pracy warsztatowej w grupach);
 • Metody działania/realizacji projektu/beneficjenci.

DZIEŃ 2:

 • Czas realizacji/ zasady tworzenia harmonogramu;
 • Harmonogram: krótka prezentacja + tworzenie harmonogramu w grupach;
 • Zasady budżetowania, pojęcie kwalifikowalności poszczególnych wydatków, przykład budżetu – prezentacja;
 • Tworzenie budżetu: praca warsztatowa w grupach;
 • Metody monitoringu i ewaluacji, wskaźniki;
 • Prezentacja przykładowego wniosku – pokazanie zależności poszczególnych faz procesu projektowania z danymi elementami wniosku o finansowanie;
 • Podsumowanie, streszczenie, załączniki, najczęściej spotykane błędy, cechy dobrego projektu.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe,
 • catering,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Data i miejsce szkolenia:

14 i 15 maja, tj. w czwartek i piątek, godz. 14.00 – 20.00, sala 100 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286.

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 032 278 54 90 lub bezpośrednio w siedzibie Inkubatora przy ul. 3 Maja 91. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 maja.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu: „Osiemnasta w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.