Konkurs "Zielone Zabrze"

29.04.2009

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta, a także m.in. placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe i zakłady pracy do wzięcia udziału w konkursie „Zielone Zabrze”.

Konkurs przeprowadzony będzie V kategoriach: najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy, ogród działkowy, zieleniec na osiedlu oraz przy zakładzie pracy. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększania swojego miasta i dbania o otaczającą zieleń.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej w terminie do 15 czerwca w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego, przy ul. Wolności 286, pok. 209.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej, bądź w Wydziale Ekologii.