Konferencja "Uczeń niepełnosprawny w polskim systemie oświaty"

29.04.2009

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych do udziału w bezpłatnej konferencji „Uczeń niepełnosprawny w polskim systemie oświaty”, która odbędzie się 18 maja w Zespole Szkół Specjalnych nr 41, przy ul. M. Konopnickiej 3.

Wszyscy chętni do udziału w konferencji proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do 14 maja.

Program konferencji:

  • 10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych gości.
  • 10.15 – 11.00 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na powodzenie w edukacji szkolnej a jego realizacja” – st. wiz. mgr Iwona Kapczyńska, Śląskie Kuratorium Oświaty – Katowice.
  • 11.00 – 11.45 – „Dziecko niepełnosprawne w edukacji – szkoła specjalna, integracja czy edukacja włączająca”- dr Teresa Oleńska-Pawlak, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków.
  • 11.45 – 12.30 – „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej i w szkole z oddziałami integracyjnymi – organizacja a skuteczność oddziaływań” mgr Małgorzata Spendel, ROM-E „Metis” Katowice.
  • 12.30 – 13.00 – przerwa na poczęstunek.
  • 13.00 – 13.45 – „Edukacja dziecka niepełnosprawnego w oczach rodziców” – mgr Jacek Zalewski, Stowarzyszenie „Dobra Wola”, OPP, Nowa Iwiczna, woj. mazowieckie.
  • 13.45 – 14.30 – „Niepełnosprawność w polskim prawie oświatowym”- mgr Stanisława Stus, doradca metodyczny kształcenia specjalnego i integracyjnego – Zabrze.
  • 14.30 – 15.00 – podsumowanie konferencji.