Debata o Europie

29.04.2009

W szwedzkim Malmö zakończyło się 24. Zgromadzenie Ogólne Rady Gmin i Regionów Europy. Uczestniczyła w nim prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Na zakończenie obrad, 24 kwietnia, przedstawiciele samorządów europejskich przyjęli deklarację końcową, dotyczącą wyzwań związanych m.in. ze zmianami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi bądź technologicznymi.

Dokument „Gotowi na przyszłość? Przygotowania europejskich samorządów lokalnych i regionalnych” podkreśla, że w związku z kryzysem finansowym Europa nie może pozwolić sobie na podziały czy brak spójności, a działanie sił rynkowych musi być zrównoważone ramami społecznej solidarności i ochrony.

W trakcie obrad przyjęto również rezolucję „Europejskie samorządy lokalne i regionalne. Przygotowania do przyszłości”, określającą rolę samorządów w reagowaniu na problemy międzynarodowe, kryzys gospodarczy oraz zmiany społeczne. Nawiązując do Traktatu Lizbońskiego, który docenił znacznie demokratycznie wybranych samorządów, podjęto w niej ponadto zagadnienia zrównoważonego rozwoju, a także spójności terytorialnej.