Zabrze przestrzenią rozwoju

Dziedzictwo przemysłowe w promocji turystycznej gmin i regionów

20.04.2009

Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach i Śląska Organizacja Turystyczna zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję „Dziedzictwo przemysłowe w promocji turystycznej gmin i regionów”. Konferencja odbędzie się od 10 do 11 września 2009 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

VI konferencja zabrzańska stawia sobie następujące zadania:
– wymianę doświadczeń gmin i regionów w zakresie promocji dziedzictwa przemysłowego jako składnika ich oferty turystycznej,
– zapoznanie się z wynikami badań na temat percepcji tego dziedzictwa, z punktu widzenia jego atrakcyjności i znaczenia, w różnych grupach interesariuszy (turyści – w tym turyści potencjalni, branża turystyczna, społeczność lokalna, inwestorzy),
– dyskusję na temat metodologii badań w tej dziedzinie,
– zwrócenie uwagi na możliwości i potrzebę objęcia tej działalności partnerstwem publiczno-prywatnym,
– uwzględnienie wykorzystania nowych technologii w promocji turystycznej gmin i regionów dysponujących dziedzictwem przemysłowym oraz wymianę doświadczeń w tej dziedzinie,
– omówienie roli kadry przewodnickiej w promocji i interpretacji kulturalnej dziedzictwa i przemysłu,
– omówienie roli miejscowej ludności i społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu pozytywnego wizerunku miejscowości zainteresowanych promocją ich dziedzictwa przemysłowego dla celów turystycznych.

VI konferencja w 2009 roku będzie wzbogacona o ofertę pierwszych międzynarodowych targów turystyki dziedzictwa przemysłowego i turystyki podziemnej. Targi odbędą się na terenie zabrzańskiego MOSiR przy ulicy Matejki 6.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.konferencja.zabrze.pl