Podpisano porozumienie

15.04.2009

15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu pomiędzy Gminą Zabrze a Tramwajami Śląskimi S.A. zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Zgodnie z treścią porozumienia, Gmina Zabrze zobowiązuje się do podwyższenia kapitału spółki Tramwaje Śląskie poprzez objęcie akcji nowej emisji. Tramwaje Śląskie zaś – Beneficjent Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który od 31 lipca 2008 r. znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 7.3 Transport Miejski w obszarach Metropolitalnych – wykorzystają przekazane przez Gminę środki oraz fundusze, o które Spółka zabiegać będzie ze środków unijnych, na stopniową modernizację infrastruktury tramwajowej, tj. m.in. torowiska. Cała kwota przeznaczona na ten program na terenie Gminy Zabrze wynosi ponad 32 mln zł. Połowa tej kwoty w okresie trzech lat pochodzić będzie z budżetu miasta, drugą część finansowania zapewnią natomiast środki unijne.

– Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna jest komunikacja publiczna w mieście. Istotne jest również podnoszenie jakości tych środków transportu, które już funkcjonują. Chcemy, by podróż tramwajem była nie tylko szybka i bezpieczna, ale i wygodna – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Nakłady finansowe na tramwaje były przez lata nieadekwatne do aspiracji mieszkańców regionu. Podpisanie tego porozumienia to ważny moment dla Tramwajów Śląskich – przechodzimy bowiem od słów do czynów. Dokument ten jest wyrazem konkretnego działania przy realizacji prac rozwojowych. Jest też zwiastunem zmian, które będą postępowały od 2010 roku. Odczuwalna poprawa standardu nastąpi za 2 -3 lata. Jestem jednak przekonany, że warto poczekać – dodaje Janusz Berkowski, prezes zarządu Tramwajów Śląskich S.A.

Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie przez Gminę niezbędnych środków finansowych dla Spółki w celu wykonania dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

  • modernizacja ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały,
  • modernizacja ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami,
  • modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja.

W celu realizacji przedmiotu Porozumienia, Gmina Zabrze obejmie część emisji akcji nowej serii i pokryje je wkładem gotówkowym, który Spółka Tramwaje Śląskie przeznaczy na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych.