Dofinansowanie dla Filharmonii

15.04.2009

Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 3,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Decyzję taką podjął Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z 7 kwietnia.

– Cieszę się, że pozytywnie oceniono nasze działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na adaptację biblioteki Donnersmarcków. Realizacja tej inwestycji będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju Filharmonii Zabrzańskiej. W ten sposób kontynuujemy nasze starania zmierzające do stworzenia Kwartału Sztuki, w ramach którego wyremontowano już Teatr Nowy, a prywatny inwestor zrewitalizował dawną Krytą Łaźnię – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Środki przyznano w ramach wspierania infrastruktury kulturalnej zlokalizowanej w miastach o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców.

Obok siedziby Filharmonii Zabrzańskiej wśród sześciu projektów wybranych do dofinansowania znalazła się ponadto m.in. renowacja i konserwacja pochodzącego z XVII wieku Zespołu Klasztornego Ojców Paulinów w Częstochowie oraz rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic.