Spotkanie na rzecz osób niepełnosprawnych

09.04.2009

2 kwietnia odbyło się robocze spotkanie pełnomocników i osób koordynujących, zajmujących się tematyką niepełnosprawności w śląskich miastach.

Celem spotkania było zawiązanie grupy roboczej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń, doradztwa i dobrych praktyk, które mogłyby być następnie wykorzystywane w innych miastach.
W spotkaniu uczestniczyli pełnomocnicy, koordynatorzy i osoby zaangażowane w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych z Częstochowy, Piekar Śląskich, Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Chorzowa.
Specjalnym gościem spotkania był Alfred Haug z Essen w Niemczech, który utworzył podobną grupę roboczą na terenie Północnej Nadrenii – Westfalii.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali zasadność powstania takiego zespołu. Kolejne spotkanie – pod hasłem „Poznajmy się” – odbędzie się w czerwcu.