Rozmawiali o trzeźwości

09.04.2009

6 kwietnia odbyły się w Zabrzu obchody Dnia Trzeźwości, które rozpoczęła dziękczynna msza św., odprawiona w kościele św. Ducha.

W ramach Dnia Trzeźwości jego uczestnicy spotkali się z władzami miasta, OPILU i MOPR- u. Mieli oni także okazję wysłuchać wykładów m.in. na temat osób współuzależnionych w chorobie alkoholowej, który wygłosiła B. Łępkowska oraz roli księdza jako przewodnika duchowego w drodze do trzeźwości, przedstawionego przez ks. Waldemara Packnera – dyrektora gliwickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie”, Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień.