PONE Zabrze – nabór wniosków mieszkańców do udziału w I etapie kwiecień 2009

09.04.2009

Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze”.

Nabór trwać będzie od 8 do 30 kwietnia. Wnioski mogą składać mieszkańcy Zabrza, którzy planują przeprowadzić w najbliższym czasie termomodernizację swoich budynków jednorodzinnych.

Po zebraniu wniosków i opierając się na deklaracjach mieszkańców, którzy podpisali porozumienie uczestnictwa w Programie, Urząd Miejski starać się będzie o środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu.

Pierwszy etap Programu traktowany będzie jako pilotażowy, który powinien być dokładnie zaprogramowany. Z tego też powodu ważne jest zaplanowanie modernizacji również po stronie mieszkańca, który będzie ponosił część kosztów prac.

Przewiduje się, że etap ten trwać będzie przez 12 miesięcy, w terminie zależnym od pozyskania środków zewnętrznych.

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ekologii II p., pok. nr 211.