Wybrano prezesa

02.04.2009

Rada Nadzorcza Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji sp. z o.o. wybrała spośród kandydatów i z dniem 1 kwietnia powołała na stanowisko prezesa firmy Tadeusza Dębickiego.

Tadeusz Dębicki jest zabrzaninem i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pracował m.in. w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach, Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Aparatury Medycznej w Zabrzu i Zakładzie Aparatury Medycznej TEMED S.A. Był również dyrektorem oddziałów: Banku Śląskiego S.A. w Gliwicach oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie – oddział w Katowicach.

W latach 2004 – 2005 był członkiem zarządu – dyrektorem ds. ekonomiczno – finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie, a od 2006 r. – dyrektorem ds. finansowych Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A.