Urząd w M1

02.04.2009

Od kwietnia Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zlokalizowany w Centrum Handlowym M1 przy ul. Szkubacza 1, będzie czynny również i w soboty.

Przypominamy, że punkt uruchomiony z dniem 1 października 2008 roku jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 11.00 do 19.00. W najbliższą sobotę 11 kwietnia (Wielka Sobota) punkt nie będzie czynny.

Zakres merytoryczny punktu obejmuje:
– udzielanie informacji na temat zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, ich lokalizacji i godzin pracy,
– wydawanie wszelkich wniosków i druków obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz udzielanie informacji w sprawie prawidłowego ich wypełnienia,
– przyjmowanie pism i wniosków kierowanych do Urzędu za wyjątkiem wniosków w sprawach dotyczących dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy oraz rejestracji pojazdów i działalności gospodarczej,
– nadawanie uprawnień do E-Urzędu.

Ponadto w punkcie można pobrać ulotki informacje na temat planowanych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Przypominamy również, że Punkt Obsługi Interesanta nie pełni roli okienka kasowego i nie można tam dokonywać żadnych wpłat.