Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt stadionu Górnika Zabrze

02.04.2009

2 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu podpisano umowę na „Modernizację Stadionu im. Ernesta Pohla – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu”.

Umowę zawarto z konsorcjum: GMT Sp. z o.o. z Mysłowic, Karpla Konsulting Sp. z o.o. z Krakowa oraz Zakład Remontowo-Budowlany „Sar-Bud s.c.” ze Szczawnicy. W ramach zamówienia wykonawca zaprojektuje przebudowę stadionu – zgodnie z wymogami UEFA, FIFA i EXTRAKLASY dla stadionów piłkarskich – o pojemności trybun 31.000 miejsc w ramach obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych.

– Stadion spełniać będzie ważną funkcję dla całej aglomeracji. Formułę przedsięwzięcia szeroko konsultowaliśmy z radnymi, mieszkańcami, architektami oraz ekspertami budowlanymi – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej i opracowanie kompletnego, pełnobranżowego, wielotomowego projektu budowlanego w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę całości zamierzenia inwestycyjnego. Projekt zakłada również możliwość realizacji inwestycji etapami i podetapami oraz winien uwzględniać niezbędne rozbiórki obiektów budowlanych i budowli.

Planowany termin wykonania prac przewidziano do czerwca 2010 r.