Wykłady audytoryjne

01.04.2009

28 marca w sali wykładowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu mieszkańcy mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów audytoryjnych w ramach Uniwersytetu Otwartego.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, która zaprezentowała wykład na temat „Obecnej sytuacji i kierunków rozwoju Zabrza”. Prezydent przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące naszego miasta m.in. budowy Drogowej Trasy Średnicowej, projektu modernizacji wodociągów i kanalizacji oraz budowy stadionu Górnika Zabrze.
– Zabrze ma potencjał gospodarczy, jest dobrze skomunikowane, posiadamy również wiele terenów pod inwestycje, co pozwala na szybki rozwój miasta – podkreślała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Omówiono również szeroką ofertę turystyczną i kulturalną miasta. Szlak zabytków turystyki poprzemysłowej, to przecież niezwykłe miejsca, które odwiedzają ludzie z całego świata.
W ramach Uniwersytetu Otwartego wykład wygłosił również prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, który przedstawił „Wpływ pola magnetycznego niskich i wysokich częstotliwości na organizm żywy”. Profesor poruszył zagadnienia dotyczące życia codziennego i urządzeń jakie nam towarzyszą. Zwrócił również uwagę na konsekwencję długotrwałego korzystania z telefonów komórkowych.