W Teatrze Nowym o zdrowiu

01.04.2009

30 marca w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się II Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie. Została ona podzielona na trzy sesje.

Podczas pierwszej rozmawiano o  „Edukacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny jako integralnej części procesu terapeutycznego”. Kolejnym analizowanym tematem były „Działania edukacyjno – zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia”. Ostatnim poruszanym wątkiem była „Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności”. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. na temat trudności w zrozumieniu choroby Alzheimera oraz programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.