"Tożsamość i globalizacja"

01.04.2009

41 uczniów oraz 13 nauczycieli z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Czech i Polski spotkało się w Urzędzie Miejskim z Krzysztofem Lewandowskim, zastępcą prezydenta miasta. Uczestnicy spotkania współtworzą projekt „Tożsamość i globalizacja”, realizowany w ramach programu Comenius.

Projekt realizowany jest w języku hiszpańskim, bowiem z Hiszpanii pochodzi szkoła, będąca jego koordynatorem. Zabrzańskie spotkanie było szóstym, i zarazem ostatnim, w jego ramach. Owocami projektu są 3 płyty DVD, będące poradnikami „dobrych manier” w krajach będących partnerami programu. Jego uczestnicy stworzyli również słownik, który zawiera najbardziej przydatne zwroty w sześciu językach.
– Trzeci wymierny efekt, to możliwość wielopłaszczyznowego spotkania się młodych ludzi poza murami szkoły – tłumaczy Beata Tarczałowicz-Leończyk, nauczycielka języków hiszpańskiego, niemieckiego oraz angielskiego i równocześnie koordynatorka projektu w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu.
W trakcie spotkania w Urzędzie Miejskim Krzysztof Lewandowski przybliżył uczestnikom projektu historię Zabrza i opowiedział o kierunkach jego rozwoju. Szczególne zainteresowanie wzbudziły plany związane z rozwojem turystyki poprzemysłowej.