BioMedTech Silesia 2009

01.04.2009

27 marca prezydent Małgorzata Mańka-Szulik otworzyła VI konferencję naukową „BioMedTech Silesia 2009".

Tematem przewodnim spotkań naukowych był postęp bioinżynierii i biotechnologii medycznej. W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele świata nauki i medycyny oraz wszyscy nagrodzeni w sesjach dla seniorów, doktorów, młodzieży oraz studentów.

Konferencję rozpoczęto minutą ciszy poświęconą pamięci prof. Zbigniewa Religi oraz krótką prelekcją na temat jego działalności i dokonań, wygłoszoną przez prof. Mariana Zembalę.
– Jestem przekonana, że w tej sali siedzi wiele osób, które potrafią badać, mówić i myśleć o sercu. Zabrze ma niezwykłych mieszkańców o dużym potencjale – podkreśliła Prezydent Zabrza.