"Zabrzański Przedsiębiorca Jutra 2009"

27.03.2009

3 kwietnia o godz. 12.30 w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, przy ul. Traugutta 1 odbędzie się finał konkursu „Zabrzański Przedsiębiorca Jutra 2009”. Organizatorami imprezy są: Prezydent Miasta Zabrze, Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych w Zabrzu oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.

Celem konkursu jest wyłonienie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

– osób wykazujących aktywność biznesową poprzez wzięcie udziału w przedsięwzięciach i wydarzeniach, które pozwalają na uzyskanie środków finansowych – I kategoria „Przyszły przedsiębiorca”,

– osób wykazujących aktywność menadżerską przejawiającą się w animowaniu i kierowaniu pracą zespołu realizującego projekt szkolny lub środowiskowy – II kategoria „Przyszły menadżer”,

– osób wykazujących aktywność specjalisty, które w podejmowanych działaniach zachowują się fachowo, odpowiedzialnie i wykazują się pomysłowością – III kategoria „Przyszły specjalista”.

Do konkursu zgłosiło się 14 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.