Uwaga, objazd

27.03.2009

W związku z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, w najbliższym czasie rozpoczną się prace na ul. Wolności.

30 marca robotnicy pojawią się na odcinku od ul. Średniej do wiaduktu PKP. Objazd prowadzić będzie od ul. Stalmacha do Średniej – za wyjątkiem mieszkańców i zaopatrzenia. Zakończenie robót planowane jest 15 maja.

1 kwietnia rozpoczną się prace na odcinku od ul. Rymera do ul. Pawliczka. Objazd od Katowic w stronę centrum poprowadzony będzie ulicami Końcową i Pawliczka, a w drugą stronę (do Katowic) ruch będzie się odbywać drugim pasem jezdni. Roboty na tym odcinku powinny zakończyć się 31 lipca.

Od 18 maja zamknięty będzie odcinek od wiaduktu PKP do ul. Brysza. Objazd zaplanowano ulicami: Miarki, De Gaulle’a, Goethego, 3 Maja i Monte Cassino. Prace potrwają do 15 lipca.

15 lipca natomiast rozpoczną się roboty na odcinku od ul. Pawliczka do ul. Brysza. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Brysza, Lutra, 3 Maja i Monte Cassino. Prace te potrwają do 9 października.