Zabrze przestrzenią rozwoju

Szukając "zielonej" energii

25.03.2009

W Zabrzu odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii, zorganizowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej, powstałe przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Uczestniczyli w niej m.in. naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.

– Szybki rozwój gospodarczy, a w konsekwencji zmiany w środowisku, powodują konieczność rozwijania metod edukacji ekologicznej w oparciu o wartości przyrody, jej różnorodność, bogactwo i piękno oraz zależności istniejące w środowisku przyrodniczym. Wychodząc temu naprzeciw przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzić ono będzie szeroko pojętą edukację służącą podnoszeniu wiedzy i świadomości ekologicznej zarówno wśród dzieci, jak też młodzieży i dorosłych – mówi dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu Danuta Tarkowska.

– Konferencja jest okazją do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w oparciu o propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii w technologiach energetycznych, a także promocji krajowych oraz regionalnych rozwiązań i doświadczeń w tym zakresie – powiedziała Karolina Durajczyk z Centrum Edukacji Ekologicznej.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.