Hektary dla inwestorów

25.03.2009

Trzy oferty wpłynęły do konkursu na wybór podmiotu mającego realizować wspólnie z miastem inicjatywę w zakresie budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej mu infrastruktury.

Inwestycja powstać ma na terenie dzielnic Rokitnica i Mikulczyce, gdzie w tym celu przygotowano 212 hektarów. Po ogłoszeniu opublikowanym 6 lutego w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” swój akces zgłosiły następujące firmy: Feniks sp. z o.o., Budus SA oraz Ciputra Realty International LTD. 23 marca otwarto złożone oferty.

– Komisja nie wykluczyła żadnej z ofert. Teraz będą one gruntownie analizowane. W efekcie chcemy utworzyć wspólną spółkę celową dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Sprawę prowadzi Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji.