Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

11.03.2009

24 lutego Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 371/242/III/2009 zatwierdził listę 406 stypendystów projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny 2008/2009.

Lista została zatwierdzona w oparciu o algorytm podziału stypendiów pomiędzy partnerów projektu. Stypendia zostały rozdzielone proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w każdym z powiatów.

W Zabrzu stypendia przyznano 16 uczniom. Lista laureatów jest dostępna na stronie internetowej:
http://efs.silesia-region.pl/