Zabrze przestrzenią rozwoju

Szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu

05.03.2009

Szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przygotowali dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną działalność gospodarczą kolejne szkolenie w zakresie:

„Sprzedaży, marketingu oraz analizy i oceny opłacalności podejmowanych przedsięwzięć”.

Szkolenie poprowadzi: Jerzy Wiśniewski – przedstawiciel GAPP S.A., dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Termin szkolenia: 18.03.2009 r. (środa)

Czas trwania: 8.00 – 15.00;

Miejsce: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, sala nr 100.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkim uczestnikom szkolenia wydane zostaną certyfikaty potwierdzające ich udział oraz zakres zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną w wersji elektronicznej również na stronie www.um.zabrze.pl) oraz dostarczyć ją mailowo pod adres: mwladowska@um.zabrze.pl , faxem: (0-32) 37-33-48 lub też osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, ul. Wolności 286 – pok. 109.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń!

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Władowska – pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, pod numerem tel. (0-32) 37-33-365 lub osobiście w pokoju 109 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.