Zabrze przestrzenią rozwoju

Szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu

05.03.2009

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przygotowali dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną działalność gospodarczą kolejne szkolenie w zakresie:

„Sprzedaży, marketingu oraz analizy i oceny opłacalności podejmowanych przedsięwzięć”.
Szkolenie poprowadzi: Jerzy Wiśniewski – przedstawiciel GAPP S.A., dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.
Termin szkolenia:               18.03.2009 r. (środa);
Czas trwania:                      8.00 – 15.00;
Miejsce:                              Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286, sala nr 100.
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkim uczestnikom szkolenia wydane zostaną certyfikaty potwierdzające ich udział oraz zakres zdobytej na szkoleniu wiedzy.
Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną w wersji elektronicznej również na stronie www.um.zabrze.pl) oraz dostarczyć ją mailowo pod adres: mwladowska@um.zabrze.pl, faxem: (0-32) 37-33-48 lub też osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, ul. Wolności 286 – pok. 109.
O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń!
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Władowska – pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, pod numerem tel. (0-32) 37-33-365 lub osobiście w pokoju 109 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
 

karta zgłoszeniowa