Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja "Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole"

27.02.2009

26 lutego o godz. 13.00 w Gimnazjum nr 24 w Zabrzu rozpoczęła się konferencja pn. „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole”, którą patronatem objęła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. : Elwira Barańska-Szczerba , zastępca dyrektora Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach, Podkomisarz Tomasz Melaniuk, kierownik Zespołu ds. Nieletnich oraz Patologii KMP w Zabrzu, Iwona Skwarzec, przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zabrzu, Małgorzata Cymorek z Instytutu Nauk o kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Podczas konferencji omówiono m.in. procedury postępowania w sytuacjach naruszenia wolności lub zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w szkołach, przeprowadzone interwencje w placówkach oświatowych naszego miasta oraz przedstawiono inicjatywy pedagogiczne, jako sposoby na poprawę poziomu bezpieczeństwa .
– Takie spotkania są ważne, aby poznać punkt widzenia innych osób i wdrażać nowe sposoby mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach- powiedziała Hanna Mecherzyńska- dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 44.