Eurolider 2009

27.02.2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do zgłaszania kandydatów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukiwane są osoby, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

 

Ministerstwo zamierza wyróżnić osoby najbardziej zaangażowane w realizację projektów, nagrodzić ich: kreatywność, aktywność i ciężką pracę. Można zgłaszać kandydatów wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 marca 2009 r.
Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych www.mrr.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie.