Prezentacja projektu

21.02.2009

19 lutego w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu został zaprezentowany projekt p.n. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystycznej.

Projekt pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”- decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego – zajął drugie miejsce na liście projektów kluczowych odnoszących się do inwestycji turystycznych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Wysokość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na kwotę 69 017 000 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 41 410 000 zł.
– Naszą aspiracją jest, aby w pełni wykorzystać przyznane nam fundusze. Nowa instytucja spełniać będzie ważną rolę w działaniach naszego miasta, ponieważ dotyczy kreowania ciekawej oferty turystycznej i kulturalnej, a tym samym budowania Zabrza jako Europejskiej Stolicy Turystyki Przemysłowej – podkreślał Adam Kurbiel, zastępca prezydenta Zabrza.
Podstawą tworzonego ośrodka będą obecnie funkcjonujące instytucje kultury.
Ma on pełnić funkcje: turystyczne, kulturalne, edukacyjne i usługowe. Zakres planowanych inwestycji obejmie rewitalizację części obiektów naziemnych należących do Skansenu Górniczego Królowa Luiza, budowę nowego obiektu obsługi ruchu turystycznego oraz udrożnienie i adaptacja dla potrzeb ruchu turystycznego 2,5 km odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.