Konkurs "Modernizacja Roku 2008"

19.02.2009

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2008” zapraszają do udziału w XIII już jego edycji.

Do konkursu mogą być zgłaszane budowle i budynki w następujących kategoriach:

– obiekty mieszkalne,
– obiekty hotelarsko-turystyczne,
– obiekty przemysłowe i inżynieryjne,
– obiekty użyteczności publicznej,
– obiekty szkolnictwa,
– obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji,
– obiekty ochrony środowiska,
– obiekty zabytkowe,
– elewacje i termorenowacje,
– najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz,
– rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
– modernizacje dróg i obiektów mostowych,
– obiekty sakralne.
Nad XIII edycją konkursu patronat merytoryczny został objęty przez: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Budownictwa, tel. 032 37 33 422.