"Górnik Polski"

19.02.2009

19 lutego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyła się promocja drugiego już zeszytu naukowego „Górnik Polski”.

„Górnik Polski” to publikacja dotycząca różnych aspektów górnictwa. Można w niej znaleźć wiele ciekawych artykułów, które przybliżą historię węgla i ludzi z nim związanych.
Książka składa się z 13 zeszytów:
 1. Zabrze – centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego, część II, lata 1876-1945 – Adam Frużyński
 2. Rozwój metod wiercenia otworów strzałowych w śląskich kopalniach węgla – Eufrozyna Piątek
 3. Maszyny wyciągowe i ich rozwój od XVI wieku – Stefan Gierlotka
 4. Orkiestra Dęta KWK „Murcki” wczoraj i dziś – Kornelia Dygacz
 5. Wierność miejscu. Szkic do portretu Romualda Nowaka (1936-2004) – Jadwiga Pawlas-Kos
 6. Na każdym węgla listku. O twórczości poetyckiej Józefa Krupińskiego (1930-1998) – Jacek Okoń
 7. Płaskowyż Głubczycki na mapach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu – Damian Halmer
 8. Górnictwo a kultura fizyczna w województwie śląskim do 1939 r. – Antoni Steuer
 9. Górnicze ślady w lasku zabrzańskim – Jan Woźniak
 10. Drewniany kołowrót pochylniowy z kopalni „Ferdynand” – Tadeusz Loster
 11. Stanisław Herman (1887-1969)- twórca polskich aparatów tlenowych – Zenon Szmitke
 12. Relacja Bernarda Bugdoła o jego życiu i pracy”
 13. Żeby widać było powietrze – Jacek Okoń