Zabrze przestrzenią rozwoju

Austriackie śmieci wyjadą z Zabrza

18.02.2009

Problem ujawnionych w Zabrzu śmieci, które nielegalnie składowano przy ul. Ziemskiej zostanie rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami władz miasta. Przypomnijmy, że 8 marca 2007 r. w artykule „Odpady do prokuratora”, poinformowaliśmy o szczegółach tej sprawy oraz o fakcie zgłoszenia przez Prezydenta Zabrza do Prokuratury Rejonowej dwóch zawiadomieniach o podejrzeniu nielegalnego składowania odpadów.

W efekcie 18 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Zabrze, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z austriackim Bundesministerium für Land- und Forstwitschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Podczas spotkania uzgodniono procedury merytoryczne i prawne (zgodne z przepisami unijnymi) wywozu śmieci z kraju.