Szkolenie Inkubatora Trzeciego Sektora

09.02.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO – dotacje, sponsoring, fundraising".

Szkolenie, które potrwa dwa dni, obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Omówienie rodzajów źródeł finansowania organizacji pozarządowych.
2. Pozyskiwania środków w formie dotacji z funduszy zagranicznych i krajowych.
W ramach tej części szkolenia omówione zostaną m.in.:
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
– Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy,
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
– konkursy Urzędu Marszałkowskiego.
3. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców prywatnych.
W ramach tej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące znalezienia i utrzymywania sponsora. Przeprowadzony zostanie także warsztat tworzenia oferty sponsorskiej,
4. Pozostałe formy pozyskiwania funduszy:
– działalność odpłatna i gospodarcza,
– 1 % OPP,
– zbiórki publiczne.
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma :
– materiały szkoleniowe,
– catering,
– certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Data i miejsce szkolenia:26 i 27 II, tj. w czwartek i piątek, godz. 14.00 – 20.00, w sali UM Zabrze, przy ul. Wolności 286.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 lutego. W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 032 278 54 90, emailem: inkubatorzabrze@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Inkubatora, przy ul. 3 Maja 91.