"Lepiej Razem Niż Osobno"

06.02.2009

11 lutego, o godz. 12.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, podinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Miejski Policji w Zabrzu, Jarosław Rajda, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, Ryszard Gruca, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podpiszą porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu profilaktyczno-interwencyjnego „Lepiej Razem Niż Osobno”.

W programie konferencji przewidziana jest prezentacja historii programu „Lepiej Razem Niż Osobno” oraz przedstawienie dotychczasowych osiągnięć tego projektu.