Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa układu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną dla osiedla Słoneczna Dolina

06.02.2009

Powiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa układu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną dla osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina w Zabrzu przy Alei W. Korfantego. Drogi niepubliczne (wewnętrzne) wraz z oświetleniem, przebudową gazociągu i kanalizacją deszczową, sanitarną oraz siecią wodociągową". Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie, który znajduje się między ulicami Mielżyńskiego, Korfantego, Heweliusza i przedłużeneim ulicy Szkubacza.

files/2009_02/Zawiadom_o_wszczeciu_postepowania.doc

files/2009_02/Wezwanie.doc