Dzień Bezpiecznego Internetu

04.02.2009

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii profilaktycznej „Dzień Bezpiecznego Internetu” rozpoczęła serię warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem „Cyberprzemoc”.

Prowadzona akcja ma na celu uświadomienie uczniom istniejących zagrożeń. Dotyczy to przemocy z użyciem telefonów komórkowych i internetu oraz konsekwencji jakie mogą z tego wyniknąć . Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia pedagogów szkolnych i nauczycieli. Zostanie im udostępniona szeroka oferta materiałów edukacyjnych m.in. scenariusze zajęć, wskazówki dla rodziców, na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.