Wsparcie dla inwestycji

30.01.2009

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że zabrzański wniosek o dofinansowanie drugiego etapu modernizacji wodociągów i kanalizacji został oceniony pozytywnie.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” złożony został 3 grudnia ubiegłego roku. Dotyczy on m.in. wsparcia finansowego budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, a także odtworzenia nawierzchni dróg i chodników.

Projekt realizowany będzie w dzielnicach: Pawłów, Zaborze, osiedlu Borsig w Biskupicach i osiedlu Piasek w Makoszowach. Obejmuje on również inwestycje m.in. na osiedlu Wyzwolenia oraz na terenie oczyszczalni ścieków „Śródmieście”. Łączna wartość projektu wynosi ok. 361 mln zł.