Konferencja dla przedsiębiorców

28.01.2009

Przetargi na budowę zabrzańskich dróg, boisk, sal gimnastycznych, modernizację wodociągów i kanalizacji czy liczne termorenowacje to tylko cześć tematów podjętych podczas konferencji „Zadania Inwestycyjne Miasta Zabrze na rok 2009 a lokalny potencjał gospodarczy”. Spotkanie z udziałem przedsiębiorców, bankowców, urzędników oraz naukowców i dziennikarzy odbyło się 28 stycznia w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej.

 

– W roku 2009, kiedy w budżecie Zabrza wyjątkowo dużą rolę odgrywają inwestycje, chcemy rozmawiać z przedstawicielami środowiska gospodarczego, wspólnie analizując działania, które w mieście zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Konferencja daje świadectwo otwartości władz miasta na współdziałanie z przedsiębiorcami i tworzenie warunków, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał gospodarczy Zabrza – zaznaczył Adam Kołodziejski, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydenci Miasta.

Uczestniczy konferencji wysłuchali m.in. wystąpień naczelników wydziału inwestycji, zarządzania nieruchomościami, infrastruktury komunalnej oraz biura zamówień publicznych. Następnie przez kilkadziesiąt minut trwała dyskusja na temat prawnych, organizacyjnych i praktycznych szczegółów współdziałania podmiotów publicznych z prywatnymi.

Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy.