Zaborze Południe

26.01.2009

ul. Hauptmana 6B/1
41-806 Zabrze
tel. 032 271 15 23

Skład Rady Dzielnicy Zaborze Południe

Przewodniczący Rady: Jan Kasprzyk
Skarbnik: Karol Jałowiecki
Przewodniczący Zarządu: Jerzy Gwarek

Członkowie Rady Dzielnicy:
Maria Biernacka
Mariusz Błażkiewicz
Rafał Borysławski
Edeltrauda Depta
Mirosław Fila
Marek Kraśniewski
Stanisław Kuchta
Dorota Oleszko
Wiesława Palczak
Bernadetta Ptok-Massalska
Stanisław Ryczek
Ewa Szczerba