Zabrze przestrzenią rozwoju

os. Helenka

26.01.2009

ul. Jordana 59a
41-813 Zabrze
tel. 032 376 02 55

Skład Rady Osiedla Helenka

Przewodniczący Rady: Grzegorz Olejniczak
Skarbnik: Marek Skrzypek
Przewodniczący Zarządu: Adrian Pyszka

Członkowie Rady Osiedla:
Kazimierz Braun
Jan Dzienniak
Dawid Galus
Bernard Jarzumbek
Grzegorz Kucharski
Bartosz Kurzac
Jan Kurzac
Jerzy Lorentowicz
Magdalena Maciaszek
Marek Maciaszek
Małgorzata Majka
Tomasz Olejniczak