Makoszowy

26.01.2009

ul. Kruszyny 1
41-811 Zabrze
tel. 032 275 67 57

Skład Rady Dzielnicy Makoszowy

Przewodniczący Rady: Roman Pyzik
Skarbnik: Teresa Baron
Przewodniczący Zarządu: Paweł Golik

Członkowie Rady Dzielnicy:
Adam Bigos
Janusz Jeżewski
Maria Krybus
Urszula Lammich
Bogumiła Maćkowiak
Damian Paleta
Marcin Popczyk
Sylwia Pyka
Krzysztof Skornia
Eugeniusz Szewioła
Henryk Twardawa
Wojciech Zajdowicz