Maciejów

26.01.2009

ul. Pestalozziego 16
41-800 Zabrze
tel. 032 376 02 65

Skład Rady Dzielnicy Maciejów

Przewodnicząca Rady: Krystyna Postrzednik
Skarbnik: Arnold Kokoszka
Przewodnicząca Zarządu: Krystyna Klepacka

Członkowie Rady Dzielnicy:
Wojciech Jezierski
Lesław Marciniak
Aleksandra Narwusz
Dariusz Pajunk
Barbara Petela
Alicja Pigoń-Węgiel
Joachim Prężyna
Alicja Samuel
Paweł Stempski
Teresa Szymczyk
Agnieszka Urbańczyk
Jerzy Zamora